XIII –та седница на Советот на СОБ

На ден 03.04.2015 година се одржа XIII –та седница на Советот на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.