Известување

Почитувани колеги,

Би сакале да Ве известиме дека Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ), како единствен репрезентативен синдикат во рамките на МО и АРМ  на ден 23.04.2015 година оствари средба со министерот за одбрана г-дин Зоран Јолески, на тема зголемување на стандардот на вработените во МО и АРМ. На состанокот се разгледани разни опции за подобрување на стандардот на вработените во МО и АРМ. Состанокот беше конструктивен и главен заклучок од него е да во најкраток временски период се увидат сите можности за изнаоѓање на начини и средства за подобрување на стандардот на вработените во МО и АРМ. Оптимисти сме дека ваквиот конструктивен пристап ќе разултира  со создавање на подобри услови, чиј што резултат ќе биде зголемен стандард на припадниците на МО и АРМ.

Со почит,

Синдикат на одбраната и безбедноста

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.