Поддршка на Законот за учесници во мировни операции

На ден 21.05.2009 година од страна на раководството на СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) подржан е „Законот за учесници во мировни операции“.
Раководството на СОБ донесе заклучок дека „Законот за учесници во мировни операции“ е добар затоа што до сега немавме никаков Закон за учесници во мировни операции. Со овој Закон се прецизират работите околу одењето во мисија и околу правата на мировниците и нивните семејства, затоа СОБ го подржува овој Закон и исто така треба да се нагласи дека СОБ во донесувањето на овој Закон учествуваше со разни предлози и сугестии.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.