Состанок на Извршен одбор

На ден 14.03.2008 година, на иницијатива на РОО-Куманово, одржан е состанок на Извршен одбор за избор на двајца професионални војници за членови на совет, третиот да биде ротирачки, предложени и избрани беа следните пфв: Здравков Трајче од РОО-Штип, Јовановски Зоран од РОО-Тетово и Ангеловски Зоран од РОО-Петровец.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.