Протестот ставен во мирување

Борбата за решавање на статусот на пфв започна уште пред 17.03.2007 година кога беа закажани протести, но затоа што бевме примени од страна на министерот за одбрана г-дин Лазар Еленовски на ден 16.03.2007 година и каде ни беше ветено дека ќе се започне со решавање на проблемите на пфв и цивилни лица протестот го ставивме во мирување.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.