Ѓорче Петров

РЕГИОНАЛНА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Гафур Бекири
Контакт: 070/279-980
Е-пошта: /

  • Роден на 03.11.1961 година;
  • Член на СОБ од 2006 година;
  • Коорганизатор на протести за измени на Закон за служба во АРМ во 2007 година;
  • Координатор на група за преговори со МО за решавање на статусот на цивилниот персонал на служба во АРМ во периодот од 2007 до 2011 година.
Share

Comments are closed.