Чојлија

РЕГИОНАЛНА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ЧОЈЛИЈА

Претседател : Фисник Љачи
Контакт: 070/391-784
Е-пошта : fisniklaci85@gmail.com

  • Роден на ден : 08.03.1978 година
  • Во АРМ од : 07.10.2004 година
Share

Comments are closed.