МО ГШ на АРМ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА – СУП и ГШ на АРМ

Тони Василевски
Контакт: 070/350-256
Факс: 23-31
E-пошта: vasilevskit@live.com

  • Роден на 17ти Март 1967 во Скопје, каде што живее моментално.
  • Вработен во Министерството за Одбрана во 1988 година, каде што работи и до денешен ден како самостоен референт.
  • Еден од основачите на синдикалното движење во Министерството за Одбрана. Учествуваше во сите досегашни активности на Синдикатот за Одбрана околу решавање на статусот на државните службеници, меѓу кои се и досегашните колективни договори, во кои е влезен и Законот за државни службеници.
Share

Comments are closed.