Петровец

РЕГИОНАЛНА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ПЕТРОВЕЦ

Dodevska Verica

Претседател: Верица Додевска
Контакт: 071/270-381
Е-пошта: verica_dodevska@yahoo.com

  • Курс за подофицери служби на Воената Академија „Михајло Апостолски“ Скопје од 2002 година до 2003 година;
  • Од 2003 година до сега, техничар по IRE на ваздухоплов Mi-8/17, ZLIN 242 L, UH- 1H во воздухопловна бригада во Петровец;
  • Претседател на РОО-Петровец од 01.03.2013 година;
  • Член на Советот на СОБ од 27.03.2013 година.
Share

Comments are closed.