ЦУК

РЕГИОНАЛНА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ЦУК

Претседател на Синдикатот на вработените во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија

Претседател: Илија Бојаровски
Контакт: 071/381-770 или 070/376-502
Е-пошта: ilija.bojarovski@gmail.com или ilija.bojarovski@cuk.gov.mk

1. Лични информации
Националност: Македонец
Дата на раѓање: 24.11.1965
Пол: машки
Брачен статус: женет, 1 брак, 4 деца

2. Завршено образование, ангажмани, вежби, курсеви и семинари
2.1. Завршено образование
Има завршено Филолошки факултет, Книжевност со македонски јазик во Скопје на Унирвизитетот Св. Кирил и Методиј, ф. факултет Блаже Конески. Веднаш по завршувањето на факултетот бил запишан на постипломски студии на групата Македонска книжевност. Двата семестра се административно регулирани и поминати со редовно присуство на предавања. Но, тие први мастер студии не ги дозаокружува со магистратура заради причини произлезени од одредени општествени промени и други настани во 1991 во Република Македонија (воени вежбовни активности) и од лични семејни причини (формирање семејство). Во 2010 се запишува на Мастер студии – Односи со јавноста на УКИМ, ги положува испитите и на крај од 2011 ја предава својата магистерска теза и денес, во февруари 2012 е пред одбрана на својот магистерски труд Создавањето медиумски продукти во јавната администрација во функција на односите со јавноста.

2.2 Вежби, курсеви, семинари

 1. 1996 во јуни-јули на мултинационална воена вежба Мировен орел 96 е ангажиран како новинар/уредник на Одбрана и е вклучен истовремено во дел од активностите на американскиот Прес информативен центар (PIC);
 2. 1996 во октомври на мултинационалната вежба Спасител 96 – Финална конференција, работи во PIC – Прес информативен центар (односи со јавноста, уредник за ТВ и печатени продукти, новинар, видео и фото);
 3. 1997 во јуни-јули на мултинационална воена вежба Спасител 96 работи во PIC (односи со јавноста, уредник за ТВ и печатени продукти, новинар, видео и фото);
 4. 1998 во јуни на мултинационалната воена вежба Најдобар кооперативен зафат 98-Финална конференција работи во PIC (односи со јавноста, уредник за ТВ и печатени продукти, новинар, видео и фото);
 5. 1998 во есента на мултинационалната воена вежба Најдобар кооперативен зафат 98 работи во PIC (односи со јавноста, уредник за ТВ и печатени продукти, новинар, видео и фото);
 6. 1998 во октомври го посетува и го завршува Курсот за комуникации – односи со јавноста, за портпарол во Шпиец, Швајцарија;
 7. 2000 и 2001 завршува 2 курса за англиски јазик со американски професори во Воената академија;
 8. 2000 година – посетува семинар Функции за односи со јавноста (Министерство за одбрана на РМ и Генералштаб на АРМ);
 9. 2001 година- посетува Семинар Односи со јавноста во рамки на Воената контакт програма со САД во Министерство за одбрана на РМ;
 10. 2006 година го посетува и го завршува Првиот курс за комуникации – односи со јавноста во Регионалниот тренинг центарот за комуникации, во рамки на програмата Партнерство за мир, лоциран на Воената академија во Македонија.
 11. 2007 година на вежба СУША 2007 е ангажиран како вд раководител на одделението за продукција за медиумско документирање на вежбата креирање и создавање продукти за јавноста во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија.
 12. 2008 година на вежба ПОПЛАВА 2008 е ангажиран како вд раководител на одделението за продукција за медиумско документирање на вежбата креирање и создавање продукти за јавноста во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија.
 13. 2012 година на вежба ДАЛГА 2012 е ангажиран како вд раководител на одделението за продукција за медиумско документирање на вежбата креирање и создавање продукти за јавноста во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија.

2.3 Работа и ангажмани

 • Од 1984 до 1988 – за време на неговите студии повремено соработува како надворешен соработник со весниците Млад Борец и Студентски Збор со објавување прикази, текстови, поезија.
 • Од 1988/89 до 1993 година работи во МТВ (Македонската Телевизија) како новинар-соработник – редактор: во Скопска програма, а потоа во Информативната програма во Дописна редакција – Дневник на МТВ, во Деск – Дневник на МТВ.
 • Од 1993 до 1998 година почнува да работи како уредник во реномираното целосно колорно списание Одбрана.
 • Од 1994 до 2000 соработува како Независен автор, уредник и продуцент на блок рубрика со Македонска телевизија со Утринската програма и други програми.
 • Од 1999 до 2000 година една година работи во Кабинетот на министерот за одбрана во Одделението за односи со јавноста како одговорен за електронските медиуми.
 • Од 2000 до 2005 година работи повторно во списанието Одбрана, како уредник и заменик-главен уредник.
 • Од 01.10.2005 година почнува да работи како единствен одговорен за односите со јавноста во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија.
 • Од јули 2006 година работи како вд раководител на Одделението за односи со јавноста и продукција (коешто тој и го формира) во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија.
 • Од февруари 2007 година работи како вд раководител на Одделението за продукција во Центарот за управување со кризи на Владата на Република Македонија.
 • Инаку, за време студирањето повремено соработува со весниците Студенски збор и Млад Борец. Од 1993 година до денес соработува, инцидентно, а во некои случаи и редовно со списанија, дневни весници и телевизии. Објавувал текстови во Армиски збор, Ловец, Пет, Талент, Одбрана, Храна и вино, имал редовна двегодишна рубрика Ловечко катче во Дневник и др. Од 1994 година Соработува како автор и водител на ТВ-блок рубриките Ловечко катче коешто се емитуваше во ТВ програмата Добро утро Македонијо и (1999) во ТВ програмата Инстинкти на МТВ. Од 2000 година е автор, уредник и водител на ТВ програмата Ловечко око, којашто се емитува преку мрежа од 20 до 30 локални ТВ станици во цела Република Македонија, од 2006 преку Сателетскиот центар ТАРБС сателитски и во светот, а од 2008 на ТВ Телма. Во рамки на телевизиската работа автор е на сценариото и режијата, а и учествувал во реализирањето на повеќе документарни емисии прифатени од Советот за радиодифузија на Република Македонија (Белиот водопад, Ѓаволски мост, ТВ лектира – македонски раскази за деца, Вечни лузни, Опила – дамнешен центар на Македонија и други). Најмалку од 2000 година е ангажиран постојано како автор, уредник и проект менаџер во различни ТВ проекти, програми и емисии во продукција на Независната продукција Бојаровски: Културен фокус (емисија од културата), Погледи (општественополитичка емисија), Ловечко око (програма за престој и спорт во природа со еколошка димензија во себе) и многу други ТВ проекти реализирани за нарачатели.
 • Работи и на други ТВ и печатени проекти во соработка со меѓународни организации и други невладини организации во Република Македонија.
Share

Comments are closed.