Предлог Закон за одбрана во АРМ

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Декларирањето на Министерката за одбрана за грижа за вработените, треба да се однесува на сите вработени во МО. Сакаме да бидеме дел од НАТО алијансата, а не ги земаме за пример законските решенија од Законите за одбрана на другите членки.

Во законите за одбрана на Р. Хрватска и Р. Словенија правата и обврските на вработените се наведени во посебна глава.

За жал, во Законот за Одбрана на Република Македонија воопшто не постои категоризација на вработените во Министерството за Одбрана.

Поради тоа, Синдикатот на Одбраната и Безбедноста се залага за измена во Законот за одбрана, со инкорпорирање на нова глава во која се разработени правата и должностите на вработените во Министерството за одбраната.

“Предлог Закон за одбрана во АРМ “

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.