Известување

Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ) како единствен релевантен синдикален фактор во Министерството за одбрана и потписник на Колективниот договор на Министерството за одбрана, успешно ги заврши преговорите со Министерството за одбрана во врска со почитување на Колективниот договор во делот на Јубилејната награда.

Имено согласно Одлуката на Извршниот одбор на СОБ, претседателот на СОБ на ден 20.12.2017 година  ја потпиша измената и дополната на член 97 од Колективниот договор на Министерството за одбрана, која се однесува на правото на Јубилејна награда за вработените во МО и АРМ.

Потпишаната измена и дополна на Колективниот договор на Министерството за одбрана ќе овозможи остварување на правото на исплата на Јубилејна награда за сите вработени во МО и АРМ  кои имаат најмалку 15 години работен стаж во МО и АРМ.

Би сакале да искажеме благодарност на сите членови на СОБ, како и на останатите вработени во МО и АРМ, кои го подржуват искрениот пристап и залагање на СОБ како синдикат кој вистински се бори за реално подобрување и унапредување на правата од работниот однос во МО и АРМ.

Ги повикуваме сите вработени во МО и АРМ да пристапат кон зачленување во СОБ каде заеднички би можеле поуспешно да се бориме за подобрување на нашите работнички права.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.