Конгрес на СОБ

На ден 30.06.2011, 01 и 02.07.2011 година одржан е Конгрес на СОБ во хотелот “Романтик” на Велешко езеро. На Конгресот како единствен кандидат за претседател на СОБ, а врз основ на дадената подршка од Извршниот одбор и од 8 регионални основни организации и немањето на друг кандидат, со акламација беше избран Ристо Ајтов за претседател на СОБ.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.