АРМ мој вистински дом

На ден 02.12.2009 година Раководството на СОБ присуствуваше на презентација во домот на АРМ во врска со проектот „АРМ мој вистински дом”. Презентацијата беше извршена од страна на преставници од министерството за одбрана.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.