Состанок со државниот секретар во Министерството за одбрана

На ден 28.11.2007 година се одржа состанок помеѓу државниот секретар во МО госпоѓата Лилјана Штеријоска, СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) и претставници на работните групи формирани за усогласуање на ставовите помеѓу МО и СОБ.
На состанокот беше истакнато дека работните групи ги имат завршено преговорите и потпишани се записници за истите. Договорено е СОБ да достави предлог за полноправно членство во работата на комисијата за измени и дополнувања на законот за служба во АРМ формирана од страна на тогашниот министер за одбрана г-дин Лазар Еленовски со двајца свои претставници.
Од ова средба има записник кој е потпишан од страна на МО и СОБ.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.