Министерот за одбрана г-дин Лазар Еленовски не го почитува договорот. Синдикатот на протести

На ден 06.04.2007 година остварена е средба со министерот за одбрана на која присуствуваа: Председателот на СОБ, Ген.секретар, Извршниот одбор и еден преставник од редовите на професионални војници, а се разговараше за:

  • Решавање на статусот на пфв во АРМ;
  • Решавање на статусот на цивилни лица;
  • Решавање на статусот на државни службеници;
  • Проблеми околу технолошкиот вишок во МО на АРМ, односно да не се дозволи ниеден вработен да го загуби своето работно место.

На овој состанок се договоривме да се формират работни групи кои ќе преговарат за отворените прашања и ќе се вклучат во измените и дополнувањата на Законот за служба во АРМ, трите комисии кои ќе се формират во нив ќе бидат вклучени представници од МО, ГШ и СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста), а тоа ќе бидат следните комисии:

  • Комисија за професионални војници и цивилни лица;
  • Комисија за плати и стамбена проблематика;
  • Комисија за преструктуирање и редукција на персонал.

После ова средба се што беше договорено не се почитуваше од страна на министерот за одбрана г-дин Лазар Еленовски, затоа СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) беше приморан да организира ПРОТЕСТИ КОИ СЕ ОДРЖАА НА ДЕН 09.06.2007 ГОДИНА ПРЕД МО И КОИ БЕА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ И СО ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ.

После овие протести формираните комисии почнаа да остваруваат средби и да преговараат за проблемите кои веќе беа познати од двете остварени средби кај министерот за одбрана г-дин Лазар Еленовски.
Комисиите се состанаа на крајот на шести месец и почеток на седми месец, а завршни состаноци се одржаа во девети и во десети месец каде што беа потпишани записниците од страна на комисиите.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.