Реформи во Синдикатот на Одбраната и Безбедноста

Реформите во Синдикатот на Одбраната и Безбедноста по терк на другите синдикати се направени на 2-рата седница на Советот одржана на ден 14.10.2006 година во Охрид.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.