Ацо Спасовски

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБ

главен наредник Ацо Спасовски
роден на 03.08.1968 во Куманово
оженет, татко на две деца
Контакт: 071/291-588, 031/474-359, 40-78
E-mail: acospasovski@live.com

Кратка биографија

  • МСВШ – Морнаричко техничко воено училиште (Сплит-1984 до 1988 година);
  • Од 15.07.1988 – 10.07.1991 к-дир на команден вод во ПОБ 85 мм во Корчула, Република Хрватска;
  • Од 15.05.1992-01.08.1994 к-дир на радарско одделение во извидувачки вод Куманово;
  • Од 01.08.1994-02.10.2000 к-дир на команда на стан во 3.мпбр Куманово;
  • Од 02.10.2000-10.09.2012 година – Главен подофицер во 1.мпбн/1.мпбр во Куманово;
  • Од 10.09.2012 – Подофицер за обука во Ј-7/ЗОК во Куманово;
  • Заменик на претседател на РОО-Куманово од 2002-07.06.2006 година;
  • Претседател на РОО-Куманово од 07.06.2006 – 24.11.2011 година;
  • Член на Извршен одбор одговорен за професионални војноци од 14.10.2006  до 01.07.2011 година;
  • Генерален секретар на СОБ од 13.07.2011 година.
Share

Comments are closed.