Ивица Манасиевски

ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Ivica Manasievski Ku2

Ивица Манасиевски
Контакт: 071/291-738, 031/474-359, 43-19
E-пошта: manasievski.ivica@live.com

  • Роден на 03.06.1974 година,
  • Оженет, татко на едно дете,
  • Во АРМ од 27.09.2000 година,
  • Од 24.11.2011 година до 19.12.2012 година заменик на претседател на РОО-Куманово,
  • Од  19.12.2012 година, Претседател на РОО-Куманово.
Share

Comments are closed.